ایران آزاد
ایران آزاد
چند سال پیش در محل کار ما، مدیرکل اداره به پست بالاتری ارتقا یافت. از قرار معلوم، از آنجا که این تغییر پست ناگهانی بود، چند روزی اداره ما بایستی بدون مدیرکل اداره می شد؛ که چنین نیز شد. درست در روز اولی بود که مدیرکل اداره ما رفته بود سر پست جدیدش و بین همکاران ما بحث سر این بود که آیا مدیرکل جدید اداره ما کی خواهد بود. هر کسی حدس و گمانی می زد. یکی می گفت معاون پشتیبانی مدیرکل جدید خواهد شد؛ دیگری می گفت معاون فنی و برخی می گفتند از یک اداره دیگر شخص جدیدی خواهد آمد و بالاخره هر کسی حدسی می زد. در اتاق خود نشسته بودیم که یکی از کارمندانِ جُزء از اداره مجاور آمد به اتاق ما. همکاران شروع به احوالپرسی کردند. یکی از دوستان به آبدارچی سفارش چای داد و همکار اداره مجاور هم نشست و شروع به صحبت و بحث شد از هر دری! در بین صحبت ها یکی از همکاران از کارمند اداره مجاور پرسید که شما نمی دانید که مدیرکل جدید کی خواهد بود و همکار اداره مجاور خیلی جدی پاسخ داد: «من اطلاع دقیقی ندارم، اما من نخواهم بود»
به عبارتی این کارمند اداره مجاور خواسته بود بگوید که اگر چه من مدیرکل نخواهم شد اما در حد مدیرکلی هستم و لیاقت و توانائیش را دارم!

این آقای بادامچیان حتی در حد آن کارمند جُزء اداره مجاور ما هم نمی فهمد که چگونه ادعا کند که من هم در حد رئیس حمهوری هستم! جل الخالق!
گروه شورشی ظفار در استان ظفار از کشور عمان طی سال های 1962 تا 1975 با حکومت مرکزی عمان در جنگ بود. این جنگ در نهایت با مداخله کشور  های ایران و انگلیس و ... به نفع حکومت مرکزی پایان یافت.
گروه های معاند، عمدتا گروه هایی چپگرا و دارای گرایش های مائوئیستی بودند و توسط حکومت های چین و یمن جنوبی و ... حمایت می شدند.
امروز نیز گروه داعش با حکومت های عراق و سوریه در جنگ است. جدول زیر مقایسه ای بین این دو جنگ، از نظر گروه های درگیر و کشورهای حامی طرفین ارائه می دهد.  

گروه های در گیر جنگ
کشور عمان با شورشیان ظفار
گروه داعش با کشور سوریه
کشور های حامی حکومت مرکزی
ایران، انگلیس، امارات، اردن و ...
ایران ، روسیه
کشورهای حامی شورشیان
چین، یمن جنوبی، اتحاد جماهیر شوروی
عربستان ، قطر، انگلیس، ترکیه و ...

اگر دخالت ایران و روسیه در سوریه، دخالت در امور داخلی یک کشور است، پس دخالت بریتانیا و شاه ایران در عمان نیز دخالت در امور داخلی عمان بایستی محسوب می شد و به همین دلیل محکوم. اگر این دخالت به دلیل تقاضای حکومت مرکزی مشروع محسوب می شد که امروز نیز دخالت روسیه و ایران هم به همان دلیل مشروع است.
اما امروز می توان دخالت عربستان و کشورهای غربی در سوریه را دخالت در امور داخلی یک کشور دانست که از نظر عرف بین المللی محکوم است. ضمن اینکه رفتار گروه داعش بسیار غیر انسانی و مغایر با اصول بین المللی می باشد و کل جامعه بشری امروز باید در راستای مقابله با این گروه وارد عمل شوند.
لذا رفتار مضحک غربی ها و بخصوص انگلیس، و واکنش آنها در مقابل این گروه تروریستی برای نگارنده کاملا نامفهوم و غیر منطقیست.

اما آنچه که به ما ایرانی ها مربوط می باشد، اگر حمایت ایران از حکومت مرکزی سوریه محکوم باشد، به طریق اولی دخالت شاه در عمان نیز محکوم بود. اتفاقا دخالت شاه در عمان اصلا توجیهی نداشت چرا که در گیری بین یک گروه داخلی در عمان با حکومت مرکزیشان بود. اما داعش که امروزه در سوریه با حکومت مرکزی در جنگ است، دشمن شماره یک خود را ایران می داند و بدین لحاظ یک توجیه برای ایران وجود دارد که در سوریه برعلیه این گروه تروریستی مبارزه کند.
پیشنهادات گوگل ، سعید طوسی
محمد گندم نژاد ، سعید طوسی
محمد گندم نژاد معروف به سعید طوسیماجرای سعید ها در جمهوری اسلامی موضوع جالبیست! مدتها بود که هنگام استفاده از جستجوی گوگل، به محض نوشتن سعید، گوگل پیشنهاداتی از جمله، سعید مرتضوی، سعید امامی، سعید عسکر و سعید حجاریان و ... ارائه می کرد. اما اکنون باید به جناب آقای محمد گندم نژاد ، معروف به سعید طوسی ، تبریک گفت! ایشان گوی سبقت را از آقای سعید مرتضوی و سعید امامی ربوده است! با توجه به اینکه احتمالا گوگل بر اساس تواتُر جستجوی کلمات توسط کاربران، این پیشنهادات را ارائه می کند، می توان نتیجه گرفت که جستجوی نام سعید طوسی (و احتمالا ماجراها و اخبار مربوط به وی) برای مردم بسیار بیش از موضوعاتی نظیر سعید مرتضوی و سعید امامی و ... جالب است. این می تواند ناشی از این باشد که فسادهای مالی و قتل خبرنگاران و ماجراهای کهریزک (مربوط به سعید مرتضوی) و قتل های زنجیره ای (توسطِ سعیدِ امامی و همکارانش) و ... برای مردم ایران دیگر عادی شده است! اما آلوده بودنِ یک قاری قرآن (آن هم به چنین فسادی) در ایران بسیار بدیع و تازه می باشد که باید به پیشگاهِ حضرت آغا، تبریک گفت! با توجه به اینکه حضرتِ آغا از سیاه نمایی و کِش دادنِ امور خوششان نمی آید، لذا ما در اینجا یک عکس با پیراهن سفید از جتابِ سعیدِ طوسی (در کنار یکی از طعمه هایش) قرار می دهیم! که البته احتمالا ایشان شلوارشان «کِش» ندارد! و لذا حضرتِ آغا، ولی مسلمینِ جهان، رهبر معظظظظظم، جنابِ خامنه ای ، لازم نیست از بابت « کِش یافتن » یا « کِش دادن » ابدا هیچ گونه نگرانی به دل راه دهند!
ضمنا یادآوری می شود که نگارنده پس از نوشتن این مطلب واقف گشت که نقل چنین اخباری، چه به لحاظِ قانونی و چه به لحاظِ شرعی، جرم و گناه است.  لذا ما حرفمان را پس می گیریم و از شما خواننده گرامی می خواهیم که هرچه در این باره شنیده اید و یا خوانده اید، از ذهنتان پاک کنید تا شریک جرم نباشید. ضمنا حتی به آن فکر هم نکنید چونکه فکرِ انجام سیئات نیز اگر چه سیئه نیست، اما مذموم است و موجب می گردد که اگر هم در صف بهشتیان قرار بگیرید در رتبه های پایین تر جای خواهید گرفت.
یکی از دوستان، که با الفبای سیریلیک و رسم الخط تاجیکی آشناست، لینکِ وبسایت دانشگاه تکنیکی تاجیکستان را برایم ارسال کرد و گفت که در بخشِ خبرهای دانشگاه، خبرِ اول مربوط به ماجرای سعید طوسیست!
باز گردانده متن خبر به صورت تحت الفظی به شرح زیر است:

قاری معروف قرآن، در «بچه بازی» متهم شد.
محمد گندم نژاد، معروف به سعید طوسی، یکی از قاریان معروف بین المللی قرآن، به آزار و اذیت جنسی متهم شده است. تعدادی از شاگردان او اعلان کرده اند که در چند سال قبل از طرف او مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و دعوایشان (شکایتشان) در گذشته بی جواب مانده بود.
سخنگوی دفتر قوه قضائیه ایران، محسنی اژه ای آخر هفته گذشته گفت: چهار نفر علیه سعید طوسی،  46 ساله، شکایت کرده اند. وی یکی از اتهامات طوسی را «تشویق به فساد» نامید و گفت که در اول، در این مورد قرار منع تعقیب صادر شده بود اما دادگاه این قرار را بیکار(لغو) کرده است.
وی افزود پرونده این قاری معروف برای مشورت به یکی از قاضیان با دیانت و باتجربه سپرده شده است. این مقام قوۀ قضائیه ایران در عین حال گفت" اخبار و مطالبی که در مورد این پرونده منتشر شد، جرم قابل تعقیب است و اما اثبات برخی از اتهامات کاری مشکل است. ممکن است حق با دعواگران(شاکیان) باشد، اما اثباتشان مشکل است".
یکی از دعواگران(شاکیان) گفته است که سعید طوسی دو بار به ناموس او دست درازی کرده است. به قول این دعواگر(شاکی) این حادثه تقریبا پنج شش سال پیش، زمانیکه او 12 13 سال داشت، اتفاق افتاده بود. این دعواگر(شاکی) به قول خودش، به خاطر بی آبرو نشدن خانواده روحانی، اسمش را آشکار نکرده است ولی گفته است، در ایام نورسی(نوجوانی) نزد سعید طوسی رفته و باور داشت، که مثل او دانندگانی قران برایش یاری خواهد داد.*
وی می گوید، طوسی در جریان تدریس «سوالهای بیجا» می داد و یک روز به بهانه آنکه هوا گرم است، او را به حمام عمومی برده، در آنجا به ناموسش دست درازی کرده است.
این شکایت کننده گفته است تا چند سال به خاطر بی آبرو نکردن خود و خانواده اش، در این باره لب فروبسته بود، ولی وقتی فهمید، مثل او جوانهای دیگر «قربانی نفسِ طوسی» شده اند، در این باره شکایت کرد.
دعواگر تاکید داشت "از این حادثه پنج یا پنج ونیم سال می گذرد. اما می بینم که حکومت علیه او کاری نکرده است."
او گفت با دعواگران(شاکیان) دیگر، به دادگاه چند دلیل قانع کننده، از جمله دو نامه سعید طوسی را ارائه کرده اند.
بعد از فاش شدنِ خبرِ دست داشتنِ قاری معروف در آزار و اذیت جنسی، میان طرفداران و مخالفانش بحث داغ برپا شد. یکی از کاربران خبرگزاری ایسنا از خوانندگان خواسته است که به این باور نکنند. اما یکی از کاربران توئیتر با پوزخند نوشته است که "برگزاری کنسرت با هدف های جمهوری اسلامی مخالف است، اما تجاوز به شاگردانی که قرآن می آموزند با طلباتِ(الزامات) تربیت اسلامی موافق است."
باز نشر از «آزادی»، 27ام اکتبر سال 2016  

 * البته معنی این جمله «که مثل او دانندگانیِ قران برایش یاری خواهد داد.» برای نگارنده نیز نامفهوم بود!

پ.ن.   
برگردان این متن را به الفبای فارسی به سختی انجام شد. برخی جملات را سعی کردم با استفاده از گوگل ترجمه کنم ولی نتیجه بسیار مضحک بود! مثلا  گوگل ترانزلیت «طوسی» را «نصیرالدین» و «سعید» را «ماه رمضان» ترجمه می کرد!!!