ایران آزاد
ایران آزاد
در رساله توضیح المسائل اغلب علما، (از جمله حضرت آغا، ولی امر مسلمین جهان!) در باره مکروهات غذا خوردن آمده است:
چند چيز در غذا خوردن مكروه است: اول: ... يازدهم: دور انداختن ميوه پيش از آن كه كاملا آن را بخورد.
یعنی بعد از آن که میوه بطور کامل خورده شود، می توان آن را بیرون انداخت؟!!!
چند چيز در غذا خوردن مستحب است: اول: ... پنجم: با دست راست غذا بخورد. ششم: با سه انگشت‏يا بيشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد...  دوازدهم: انگشتها را بليسد. ضمنا در باب استحباب غذا خوردن در اینجا نیز نمونه ای آمده است! لذا احتمالا قاشق و چنگال و کارد و ... از نشانه های کفار است و بهتر است از آن دوری جست!
با توجه به اینکه قدرت امروز آمریکا، بیشتر مرهون موقعیت اقتصادی گذشته آن است، که با تکیه به آن و با استفاده از پیمان های نظامی و حمایت مالی از برخی سازمان ها و نهاد های بین المللی آن قدرت را تحکیم بخشیده بود، چنانچه این حمایت های مالی قطع شوند (که البته دیر یا زود لاجرم باید قطع شوند)، آنگاه دیگر از آمریکا و ابرقدرتی اش حبابی بیش نخواهد ماند. امروزه برتری آمریکا در صحنه سیاست بین المللی به واسطه همان کمک های مالی است که به سازمان ها و ... بین المللی می کند که اگر این کمک ها قطع شوند، دیگر (اگر چه به تدریج) از آن اقتدار جهانی آمریکا اثری نخواهد ماند. قطعا این موارد بخشی از دلایلی است که پوتین هم شدیدا از ریاست جمهوری ترامپ استقبال کرده است. این سیاست (عدم مداخله آمریکادر صحنه سیاست جهانی) علاوه بر روسیه، قطعا استقبال دیگر قدرت های بزرگ جهانی را هم قاعدتا به دنبال خواهد داشت و منطقی است که آن قدرت ها نیز  غیر مستقیم به انتخاب ترامپ کمک کنند. افشای خبر گاف اطلاعاتی کلینتون در زمان تصدی وزارت امور خارجه اش (توسط روسیه)، احتمالا تنها اتفاقی نخواهد بود که از جانب قدرت های جهانی در جهت تضعیف نامزد دموکرات افتاده است.
در مجموع به نظر می رسد که پس از اتفاقاتی که در روزهای باقیمانده خواهد افتاد، ورق به سودِ ترامپ برگردد؛ نباید فراموش کرد که پوتین یک سیاستمدارِ بی تجربه و تازه کار نیست که بی گُدار به آب زده باشد و منافع کشورش را با چنین سخنانی به خطر انداخته باشد. افزایش تدریجی محبوبیت ترامپ در بین رای دهندگان آمریکایی نیز موید این نظریه است.
اما برای ایران، علاوه بر منافعی که ترامپ برای روسیه دارد، منافع دیگری نیز دارد که از آن جمله می توان به سیاست وی در قبال سوریه، اسرئیل و به ویژه عربستان اشاره کرد. وی در مورد عربستان گفته است: عربستان برای ما گاوی شیرده است که هروقت شیرش تمام شود آن را سر می بریم!