ایران آزاد
ایران آزاد
گر بر سر خاشاك يكى پشّه بجنبد
جنبيدن آن پشه عيان در نظر ماست
مدتي حس نوشتن نبود ولي امروز كه در صفحه ويكي مپيا چرخ مي زدم چيزهاي جالبي ديدم و گفتم بد نيست شما هم ببينيد. نقشه دقيق با رزولوشن بالاي نقاط نظامي ايران! اين عكس ها را فعلا از مقر فرماندهي ستاد كل نيروهاي مسلح و اداره انفورماتيك سماجا و ... ببينيد. جالب است كه اگر يك وقت هوس كنيد و هنگامي كه از جلوي اين مراكز عبور مي كنيد با موبايلتان از ديوارهاي اين مراكز عكسي بگيريد به عنوان جاسوس دستگير خواهيد شد و حسابتان با كرام الكاتبين است!