ایران آزاد
ایران آزاد
سخنان اخیر رهبر معظم!!! در جواب علی مطهری حاوی نکات بسیار جالبیست! وی در جواب علی مطهری که خواسته است موسوی و کروبی محاکمه شوند، گفته است: "من قبلا درباره بصیرت صحبت کرده‌ام. جرم اینها بزرگ است و اگر امام (ره) بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم."
- در مورد بصیرت آقا روی مورد خاص موسوی و کروبی بحث زیاد شده است! آنچه موسوی در باره دروغ و ریا و دزدی و ... می گفت، امروز برای خودِ آغا هم روشن شده است؛ هر چند که این موضوع بصیرتی در حدِ بصیرتِ موسوی نیز نیاز نداشت. بصیرتی در حدِ یک فردِ معمولی با سوادِ اندک (البته بصیرتی بیش از خودِ آغا) کافی بود تا این اعجوبه هزاره سوم را بشناسد! اعجوبه ای که آن بلایی که به سر این کشور آورد، مغول نیاورد!
-  آغا گفته است قطعا شما راضی نخواهید بود! به عبارتی اعتراف به اینکه بسیاری از همراهانِ خودِ آغا امروز مخالف وی هستند و ناراضی!

- وی گفته است: اگر امام (ره) بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. در این باره بحث جامع تری اینجا آمده است. اما نکته دیگر این است که خودِ این جمله بیانگرِ احساس حقارتِ حضرتِ آغا ست نسبت به خمینی!