ایران آزاد
ایران آزاد
متاسفانه هنوز قبل از شروع به کار دولت جدید، توپخانه رسانه ای جناح راست با شدت هر چه تمام تر کار جوسازی بر علیه دولت جدید را آغاز کرده است و متاسفانه مردم تنبل ایران هم همچون گذشته هیچ واکنشی در مقابل آنها نشان نمی دهند. علاوه بر اصحاب رسانه ای آغا همانند شریعتمداری، دیگرانی همچون صادق لاریجانی (رئیس قوه قضائیه)، امام جمعه تهران و ... هم دست به کار شده اند و برای روحانی خط و نشان می کشند. جناح اصلاح طلب و به طور کل منتقدین حکومتی هم دچار شوک انفعالی مشابه دوم خرداد و حتی شدیدتر از آن شده اند!  آقای روحانی هم که در مقابل اظهار نظر خاتمی (در مورد مسجد جامعی) صریحا جبهه گرفت و خاتمی را به عقب نشینی واداشت، متاسفانه در مقابل زورگویی های مجیزگویان آغا سکوت می کند...

البته از آقای روحانی انتظار اعجاز نمی رفت و نمی رود اما امیدواریم که اینبار پیروزی منتقدین به سرنوشتی همانند پیروزی دوم خرداد 76 دچار نشود و این مستلزم بیداری و هشیاری و "از لاک انفعال بیرون آمدن" منتقدین و توده مردم است.
فراموش نکنیم که پیروزی مردم انتخاب شدن روحانی نیست. پیروزی مردم همانا انتخاب نشدنِ مجیزگویان درجه اول آغا و در واقع "نه" به حاکمیت است. روحانی گزینه ایده آل مردم و منتقدین نبوده و نیست و لذا مردم باید حضورشان را در سیاست محدود به انتخابات نکنند و همواره با هشیاری هر چه تمامتر اعمال همه را، چه روحانی و چه رهبر و مجیزگویانش را رصد کنند و در همه موارد واکنش مناسب نشان دهند.