ایران آزاد
ایران آزاد
غلامحسین الهام در حاشیه تشییع پیکر علی کردان گفت: مرحوم کردان مردی پرتلاش بود و وی همواره نسبت به اصولی که داشت به تعبیری عوامانه لوطی بود. ناخودآگاه به یاد داستان معروف صادق چوبک ، یعنی «انتری که لوطیش مرده بود » افتادم. متاسفانه بنده این کتاب چوبک را نخوانده ام که ببینم آیا بین داستان مزبور و احمدی نژاد و کردان رابطه ای وجود دارد یانه! دوستانی که خوانده اند نظر بدهند تا دیگران هم استفاده کنند!