ایران آزاد
ایران آزاد
برای انتشار فیش‌ حقوقی معذوریت حفاظتی داریم!!!

بحث  فیش های حقوقی، بحث بسیار جالبیست که باز شده است و البته اظهارات برخی افراد در این باره بسیار جالب تر!
در این ارتباط بحث فیش های حقوقی سرداران سپاه شنیدنیست! مسئول روابط عمومی سپاه فرموده است که: « برای انتشار فیش‌ حقوقی معذوریت حفاظتی داریم»!!!
انگار که فیش حقوقی یک اسلحه استراتژیک است که اطلاعات آن نباید لو برود؟
یعنی اینها مردم را این قدر احمق فرض کرده اند؟! یا شاید قیاس به نفس فرموده اند! چرا باید طوری رفتار کنیم که هر غلطی که خواستند بکنند و بعد هم قضیه را اینگونه ماستمالی کنند؟!
البته ایشان در ادامه افاضه فرموده اند که: «همان طورکه مقام معظم رهبری گفتند، موضوع فیش‌های حقوقی تهاجم به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب است.» به عبارتی ایشان از شیوع بحث فیش های حقوقی به طور کلی، و سرایت این بحث به فرماندهان سپاه به طور اخص، ناراضیند. اگر فرماندهان سپاه زیاد حقوق نمی گیرند چرا ایشان از اعلام آن نگرانند.
واقعا که از اظهارات این نوابغ، مرغ پخته هم خنده اش می گیرد!