ایران آزاد
ایران آزاد
یادش به خیر! شش سال پیش بود که دیدم شخصی با سرچ کلمه" ننه خامنه ای " سر از این وبلاگ در آورده بود. جالب تر آن که سرچ کلماتی مانند " کون خامنه ای " و  "مادر خامنه ای " و مجتبی خامنه ای و ... هم به این وبلاگ می رسید. آن زمان هنوز در اینترنت تا این اندازه به خامنه اي فحش نمی دادند و البته در این وبلاگ هم فقط به مدد فحش کاری های اعوان و انصار خامنه ای در قسمت پیام ها(که به قول معروف دوستیشان با خامنه ای دوستی خاله خرسه بود) چنین کلماتی همراه هم در یک پست یافت می شد وگر نه من هم آدم بد دهن و فحاشی نیستم! مثلا بنده در یک پست انتقاد مودبانه ای ا ز خامنه ای می کردم و ذوب شدگان در ولایت می آمدند و اینجانب را فحش باران می کردند! و در نتیجه در یک پست به همراه پیام های آن می توانستی کلماتی مانند کون خامنه ای و کونی و مادر ... و ننه ... و امثال آن رایکجا ببینی!
یک بار دیگر این کلمات را سرچ کردم که ببینم هنوز هم پس از شش سال، جویندگان کون خامنه ای، یا ننه خامنه ای، یا مادر خامنه ای و ... هنوز هم به این وبلاگ هدایت می شوند یا نه ؟! نتیجه جالب بود! نه تنها در صفحه اول سرچ ، بلکه در صفحات بعدی هم اثری از  این وبلاگ نیست! بعد از انتخابات سال 88 نفرت مردم از خامنه اي به اندازه ای زیاد شده است که اکنون دیگر این وبلاگ در اقیانوس فحش هایی که مردم به خامنه ای می دهند گُم شده است.