ایران آزاد
ایران آزاد
جناب آغای خامنه ای!
تو بر خلاف دیکتاتور قبلی، صدای انقلاب مردم ایران را هنوز هم نمی شنوی!
او که صدای انقلاب را دیر، اما بسیار زودتر و به موقع تر شنیده بود، رفت. او جایی برای رفتن داشت! تو کجا می خواهی بروی؟!