ایران آزاد
ایران آزاد
واقعا که این مداحان اهل بیت حسابی به هیکل آخوندا ریدن و گندشو در آوردن! هیچ کس مثل این مداحان به این خوبی ، آبروی آخوند جماعت رو نمی تونست ببره! اون از غلام رضا هلالی ، و حدادیان و ... و این هم از حاج محمود کریمی.
 لابد می پرسید مداحان چه ربطی به آخوندا دارند؟ در جواب باید گفت که مداحان از پای منبر همین آخوندا بلند می شوند. تحت تاثیر وصایا و ارشادات همین آخوندا هستند.
البته ماجراهای خودِ آخوندها هم کم نیست. ماجرای حاج آقا گلستانی ، هم در یاد مردم باقیست!