ایران آزاد
ایران آزاد
تخریب شخصیت دکتر مصدق مسبوق به سوابق طولانی است. البته هیچ کس مصون از اشتباه نبوده و نیست. مصدق هم مانند بسیاری دیگر از شخصیت های برجسته تاریخ ایران اشتباهاتی داشته است که باید بصورت منطقی، مستدل و مستند مورد بررسی قرار گیرد. اما متاسفانه تخریب بی منطق و فرصت طلبانه شخصیت مصدق امروزه دامنه گسترده تری در میان پوزیسیون  و اپوزیسیون جمهوری اسلامی یافته است. از ماجرای فیلم "رضا شاه" که توسط شبکه من و تو منتشر گردید که در آن سخنان تحریف شده مصدق را بصورت ناقصی پخش کرد، تا بیانات دکتر مجتهدزاده که با استقبال گسترده سایت های خبری وابسته به جناح راست حاکمیت مواجه شد.
دکتر مجتهدزاده با تاکید بر این که موافقان مصدق روش غیر علمی در یش گرفته اند و به تخطئه نظرات مخالفین می پردازند، خود در بیاناتش با الفاظ و کلماتی که شایسته یک محقق نیست، مخالفانش را خطاب کرده است. در مورد صحت ادعاهای ایشان اظهار نظری نمی کنم و در اینجا فقط به نقل قول هایی از وی اکتفا می کنم که بیانگر "روش علمی!" ایشان است:

-  ... آقاي شهبازي! اين شما هستيد که انگلستان توانست به وسيله محمود محمود و فريدون آدميت مغز شما را جعل کند...
- ... آقايان تاريخدان! خواهش مي‌کنم اول برويد انگليسي ياد بگيريد،...
- ... ما خودمان که اهل نوشتنيم مي‌دانيم...
- ... مصدق با اينکه شاه فرمان عزل او را صادر کرده بود بي‌اعتنايي کرد و آنها را که حکم عزل دستشان بود به زندان انداخت. خباين مي‌شود حکومت ياغي و سرخود...
- ... هنوز هم که هنوز است اين آقايان روشنفکري که همچنان به سر و سينه خود مي‌زنند و شعار مرگ بر انگليس سر مي‌دهند، حتي نمي‌دانند دارند کار انگليس را پيش مي‌برند...
- ... آنها که شعار ضدامپرياليستي مي‌دادند بچه‌ها بودند. همين روشنفکرهاي تازه از راه رسيده...
- ... مملکت اصلا سر و ته ندارد. معلوم نيست کي به کي است.آقايان روشنفکر سفارت‌بگيرکه بعدا شدند اصلاح‌طلب، همه از دم، ته‌مانده‌هاي روشنفکري مصدقي و توده‌اي هستند...
- ... خاتمي را مي‌خواستند به عنوان مصدق دوم معرفي کنند که خيلي حيف شد اين کار را نکردند. وقتي شنيدم قرار است چنين اقدامي صورت بگيرد خيلي خنديدم وکلي خوشحال شدم و با خود گفتم خدا چطور زده پس کله اينها. نمي‌دانند چنين کاري در واقع معرفي شارلاتان دوم است...
- ... سن شما اجازه نمي‌دهد، اما من خوب به خاطر دارم و از وقتي خودم را شناخته‌ام ديده و شنيده‌ام که...
- ... آقاي شهبازي سوادش کجا بود. تحصيلاتش کجا بود. استاد کدام دانشگاه است؟ يکي از همين پيغمبران خودبرانگيخته، خودشان خودشان را تاريخدان و سياستمدار و غيره و ذلک فرض مي‌کنند...
- ... قطعا اين قهرمان‌ها را انگليسي‌ها براي ما ساخته‌اند. در اين زمينه هيچ شکي وجود ندارد. هم اميرکبير را و هم مصدق را...
- ... هرکه شامورتي‌بازي‌اش بيشتر باشد، مثل مصدق، بيشتر قهرمان و اسطوره مي‌شود...
- ... احمدشاه تنبان خودش را نمي‌توانست بالا بکشد چه برسد به اينکه شاه باشد و...
احسنت به این روش علمی نوین جناب آقای مجتهدزاده تاریخدان و سند شناس و دانشمند! خدا داند! شاید آقای پیروز مجتهدزاده به روش علمی و مستند خویش به تنبان احمد شاه هم دسترسی داشته است!!!
در همین مصاحبه تناقضات بسیاری در بین سخنان وی می توان یافت. اما چه خوب می شد اگر اسناد دکتر بقائی (از حامیان کاشانی و مخالفان بعدی مصدق)که در دست جمهوری اسلامی بود و مفقود شدند به دست مردم می رسید تا خود قضاوت کنند!
کاش نقش دکتر آیت ، عامل افزودن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی و یار غار دکتر بقائی (که سرسپردگی و خدماتش به انگلیسیها شهره خاص و عام است) برای مردم روشن می شد.
کاش ماهیت افرادی که در کودتای 28 مرداد نقش فعالی داشتند، از جمله مظفر بقائی ،شعبان بی مخ، پری بلنده و... روشن می شد تا سیه روی شود هر که در او غش باشد!
نکته جالب دیگر اینکه این آقایان بسیاری جاها از تمکین به قانون مصدق خرده می گیرند اما اینجا از عدم تمکین مصدق به قانون (اختفای حکم عزل نخست وزیری) خرده می گیرند.
در زیر یک عکس از سکینه قاسمی (معروف به پری بلنده) را به همراه برخی حامیان شاه ، در جریان کودتای 28 مرداد مشاهده می کنید!