ایران آزاد
ایران آزاد
یادش به خیر! شش سال پیش بود که دیدم شخصی با سرچ کلمه" ننه خامنه ای " سر از این وبلاگ در آورده بود. جالب تر آن که سرچ کلماتی مانند " کون خامنه ای " و  "مادر خامنه ای " و مجتبی خامنه ای و ... هم به این وبلاگ می رسید. آن زمان هنوز در اینترنت تا این اندازه به خامنه اي فحش نمی دادند و البته در این وبلاگ هم فقط به مدد فحش کاری های اعوان و انصار خامنه ای در قسمت پیام ها(که به قول معروف دوستیشان با خامنه ای دوستی خاله خرسه بود) چنین کلماتی همراه هم در یک پست یافت می شد وگر نه من هم آدم بد دهن و فحاشی نیستم! مثلا بنده در یک پست انتقاد مودبانه ای ا ز خامنه ای می کردم و ذوب شدگان در ولایت می آمدند و اینجانب را فحش باران می کردند! و در نتیجه در یک پست به همراه پیام های آن می توانستی کلماتی مانند کون خامنه ای و کونی و مادر ... و ننه ... و امثال آن رایکجا ببینی!
یک بار دیگر این کلمات را سرچ کردم که ببینم هنوز هم پس از شش سال، جویندگان کون خامنه ای، یا ننه خامنه ای، یا مادر خامنه ای و ... هنوز هم به این وبلاگ هدایت می شوند یا نه ؟! نتیجه جالب بود! نه تنها در صفحه اول سرچ ، بلکه در صفحات بعدی هم اثری از  این وبلاگ نیست! بعد از انتخابات سال 88 نفرت مردم از خامنه اي به اندازه ای زیاد شده است که اکنون دیگر این وبلاگ در اقیانوس فحش هایی که مردم به خامنه ای می دهند گُم شده است.
3 پیام:
Anonymous به دنبال ننه و کون خامنه ای! فرموده است
لطف ذوب شدگان در ولایت همیشه شامل حال آقا هست! آنها همواره یا به دنبال ننه خامنه ای هستند یا به دنبال مادر خامنه ای هستند، یا به دنبال خجسته خانم، عیال خامنه ای هستند و یا هم به در جستجوی کون خامنه ای هستند!

Anonymous بی نام فرموده است
حالا این کون خامنه ای یا ننه خامنه ای یا مادر خامنه ای ، چرا اینقدر طالب دارن؟!

Anonymous Anonymous فرموده است
کانالی در تلگرام برای همه ی ایرانیان از هر قوم و مبا هر زبانی برای آزادی ایران و پیوستگی فرهنگی جامعه ایران بزرگ

https://telegram.me/kordeiran
@kordeiran

پیام شما؟…