ایران آزاد
ایران آزاد
پیشنهادات گوگل ، سعید طوسی
محمد گندم نژاد ، سعید طوسی
محمد گندم نژاد معروف به سعید طوسیماجرای سعید ها در جمهوری اسلامی موضوع جالبیست! مدتها بود که هنگام استفاده از جستجوی گوگل، به محض نوشتن سعید، گوگل پیشنهاداتی از جمله، سعید مرتضوی، سعید امامی، سعید عسکر و سعید حجاریان و ... ارائه می کرد. اما اکنون باید به جناب آقای محمد گندم نژاد ، معروف به سعید طوسی ، تبریک گفت! ایشان گوی سبقت را از آقای سعید مرتضوی و سعید امامی ربوده است! با توجه به اینکه احتمالا گوگل بر اساس تواتُر جستجوی کلمات توسط کاربران، این پیشنهادات را ارائه می کند، می توان نتیجه گرفت که جستجوی نام سعید طوسی (و احتمالا ماجراها و اخبار مربوط به وی) برای مردم بسیار بیش از موضوعاتی نظیر سعید مرتضوی و سعید امامی و ... جالب است. این می تواند ناشی از این باشد که فسادهای مالی و قتل خبرنگاران و ماجراهای کهریزک (مربوط به سعید مرتضوی) و قتل های زنجیره ای (توسطِ سعیدِ امامی و همکارانش) و ... برای مردم ایران دیگر عادی شده است! اما آلوده بودنِ یک قاری قرآن (آن هم به چنین فسادی) در ایران بسیار بدیع و تازه می باشد که باید به پیشگاهِ حضرت آغا، تبریک گفت! با توجه به اینکه حضرتِ آغا از سیاه نمایی و کِش دادنِ امور خوششان نمی آید، لذا ما در اینجا یک عکس با پیراهن سفید از جتابِ سعیدِ طوسی (در کنار یکی از طعمه هایش) قرار می دهیم! که البته احتمالا ایشان شلوارشان «کِش» ندارد! و لذا حضرتِ آغا، ولی مسلمینِ جهان، رهبر معظظظظظم، جنابِ خامنه ای ، لازم نیست از بابت « کِش یافتن » یا « کِش دادن » ابدا هیچ گونه نگرانی به دل راه دهند!
ضمنا یادآوری می شود که نگارنده پس از نوشتن این مطلب واقف گشت که نقل چنین اخباری، چه به لحاظِ قانونی و چه به لحاظِ شرعی، جرم و گناه است.  لذا ما حرفمان را پس می گیریم و از شما خواننده گرامی می خواهیم که هرچه در این باره شنیده اید و یا خوانده اید، از ذهنتان پاک کنید تا شریک جرم نباشید. ضمنا حتی به آن فکر هم نکنید چونکه فکرِ انجام سیئات نیز اگر چه سیئه نیست، اما مذموم است و موجب می گردد که اگر هم در صف بهشتیان قرار بگیرید در رتبه های پایین تر جای خواهید گرفت.