ایران آزاد
ایران آزاد
یکی از دوستان، که با الفبای سیریلیک و رسم الخط تاجیکی آشناست، لینکِ وبسایت دانشگاه تکنیکی تاجیکستان را برایم ارسال کرد و گفت که در بخشِ خبرهای دانشگاه، خبرِ اول مربوط به ماجرای سعید طوسیست!
باز گردانده متن خبر به صورت تحت الفظی به شرح زیر است:

قاری معروف قرآن، در «بچه بازی» متهم شد.
محمد گندم نژاد، معروف به سعید طوسی، یکی از قاریان معروف بین المللی قرآن، به آزار و اذیت جنسی متهم شده است. تعدادی از شاگردان او اعلان کرده اند که در چند سال قبل از طرف او مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و دعوایشان (شکایتشان) در گذشته بی جواب مانده بود.
سخنگوی دفتر قوه قضائیه ایران، محسنی اژه ای آخر هفته گذشته گفت: چهار نفر علیه سعید طوسی،  46 ساله، شکایت کرده اند. وی یکی از اتهامات طوسی را «تشویق به فساد» نامید و گفت که در اول، در این مورد قرار منع تعقیب صادر شده بود اما دادگاه این قرار را بیکار(لغو) کرده است.
وی افزود پرونده این قاری معروف برای مشورت به یکی از قاضیان با دیانت و باتجربه سپرده شده است. این مقام قوۀ قضائیه ایران در عین حال گفت" اخبار و مطالبی که در مورد این پرونده منتشر شد، جرم قابل تعقیب است و اما اثبات برخی از اتهامات کاری مشکل است. ممکن است حق با دعواگران(شاکیان) باشد، اما اثباتشان مشکل است".
یکی از دعواگران(شاکیان) گفته است که سعید طوسی دو بار به ناموس او دست درازی کرده است. به قول این دعواگر(شاکی) این حادثه تقریبا پنج شش سال پیش، زمانیکه او 12 13 سال داشت، اتفاق افتاده بود. این دعواگر(شاکی) به قول خودش، به خاطر بی آبرو نشدن خانواده روحانی، اسمش را آشکار نکرده است ولی گفته است، در ایام نورسی(نوجوانی) نزد سعید طوسی رفته و باور داشت، که مثل او دانندگانی قران برایش یاری خواهد داد.*
وی می گوید، طوسی در جریان تدریس «سوالهای بیجا» می داد و یک روز به بهانه آنکه هوا گرم است، او را به حمام عمومی برده، در آنجا به ناموسش دست درازی کرده است.
این شکایت کننده گفته است تا چند سال به خاطر بی آبرو نکردن خود و خانواده اش، در این باره لب فروبسته بود، ولی وقتی فهمید، مثل او جوانهای دیگر «قربانی نفسِ طوسی» شده اند، در این باره شکایت کرد.
دعواگر تاکید داشت "از این حادثه پنج یا پنج ونیم سال می گذرد. اما می بینم که حکومت علیه او کاری نکرده است."
او گفت با دعواگران(شاکیان) دیگر، به دادگاه چند دلیل قانع کننده، از جمله دو نامه سعید طوسی را ارائه کرده اند.
بعد از فاش شدنِ خبرِ دست داشتنِ قاری معروف در آزار و اذیت جنسی، میان طرفداران و مخالفانش بحث داغ برپا شد. یکی از کاربران خبرگزاری ایسنا از خوانندگان خواسته است که به این باور نکنند. اما یکی از کاربران توئیتر با پوزخند نوشته است که "برگزاری کنسرت با هدف های جمهوری اسلامی مخالف است، اما تجاوز به شاگردانی که قرآن می آموزند با طلباتِ(الزامات) تربیت اسلامی موافق است."
باز نشر از «آزادی»، 27ام اکتبر سال 2016  

 * البته معنی این جمله «که مثل او دانندگانیِ قران برایش یاری خواهد داد.» برای نگارنده نیز نامفهوم بود!

پ.ن.   
برگردان این متن را به الفبای فارسی به سختی انجام شد. برخی جملات را سعی کردم با استفاده از گوگل ترجمه کنم ولی نتیجه بسیار مضحک بود! مثلا  گوگل ترانزلیت «طوسی» را «نصیرالدین» و «سعید» را «ماه رمضان» ترجمه می کرد!!!