ایران آزاد
ایران آزاد
در اخبار خوانده بودم که دلواپسان به ستاد انتخاباتی روحانی در منطقه 3 تهران حمله کردند و شیشه ها را شکستند و بنرها را پاره کردند. مشابه آن را امروز به چشم خویش دیدم! امروز عصر که در شهر می چرخیدم، ستاد یکی از کاندیداهای شورای شهر را دیدم که برای استفاده از محبوبیت روحانی، بنر بزرگی از روحانی بر سردر ستادش زده بود. یک دسته موتورسوار آمدند و در حضورِ خودِ کاندید (که در ستادش حضور داشت)، بنر روحانی را با چاقو پاره پاره کردند! تعدادی از جوانان که می خواستند با موتورسواران درگیر شوند، توسطِ خودِ کاندیدا منع شدند. آن گله موتور سوار هم پس از پاره کردن بنر، فاتحانه سوار بر موتورها صحنه را ترک کردند! واقعا نوبره! روز روشن، بنرِ تبلیغاتی یک کاندیدای ریاست جمهوری (که اتفاقا رئیس جمهور هم هست!) توسط یک عده موتورسوار با چاقو پاره پاره می شود و هیچکس هم هیچ عکس العملی نشان نمی دهد!
آغای خامنه ای!
فردای انتخابات دوباره نیایی و دستِ چُلاقت را بهانه کنی و اشکِ تمساح بریزی که هیچکس باور نمی کند! باورِ همه مردم (که کاملا منطقی هم هست) این است که این آقایون موتور سوار قطعا از جنابعالی اجازه چنین کاری را دارند؛ چرا که فقط تو قانونا از رئیس جمهور قدرت بیشتری داری! فردا نگویی که تقلب نشده است! اینها همه تخلفات انتخاباتیست که دست کمی از تقلب ندارند! هیچ کس باور نمی کند که یک عده موتورسوار سرِ خود چنین اعمالی انجام دهند! مگر آنکه قدرتی بالاتر از رئیس جمهور (یعنی رهبر) پشت سرشان باشد! باور همه این است که افاضاتِ اخیرِ جنابعالی این وحوش را هار کرده است!
آغای خامنه ای!
مواظب باش جای سفتی نشاشی! دیگر فرصتی برای تکرار یک اشتباه نیست! فکر نکن هاشمی را کشتی و دیگر عفت مرعشی جرأت نمی کند مردم را به خیابان ها بکشد! مردم به دعوت هاشمی یا همسرش به خیابانها نیامده بودند.
آغای خامنه ای!
آخر و عاقبتِ حضرتِ آغا!
تو شاه نیستی که سریعا بتوانی از مهلکه بگریزی! چون جایی برای گریز نداری! آن مردک اگر بر مردم ظلم کرد، حداقل آمریکایی ها را داشت تا در موقع اضطرار جایی برایش بیابند! مواظب باش که مانند صدام از سوراخ مخفیگاه بیرونت نکشند! تکرار یک اشتباه می تواند سرنوشتی بسیار وخیم تر از سرنوشت صدام برایت رقم بزند.
آغای خامنه ای!

بفهم که این مگسانِ دورِ شیرینی بسیار بی صفتند! همچون  اطرافیانِ شاه، با کوچکترین احساس خطری تو را تنها خواهند گذاشت! نگذار بگویند «علی ماند و حوضش»!

1 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
بسیار عالی بود شما مختصر و مفید گفتید هرچند که همه, خامنه ای, این دیکتاتور خائن شیاد را میشناسند.

پیام شما؟…