ایران آزاد
ایران آزاد
احمدی نژاد کم کم دارد حلقه را تنگ تر می کند. بخش عظیمی از باقیمانده حامیان خامنه ای مورد تهاجم شدید احمدی نژاد قرار گرفت. وی حتی به طور تلویحی گفته است اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به اسم دفتر علی خامنه‌ای صورت گرفته و ... ظاهرا خامنه ای هم حرکتی نمی تواند بکند. به نظر می رسد چیزی به کیش و مات نهایی باقی نمانده و عنقریب علی می ماند و حوضش!