ایران آزاد
ایران آزاد
همانگونه که قبلا هم نوشته بودم، پس از شمارش آرای صندوق 110 که آغا و  ریزه خوارانش رای خود را آنجا انداخته اند، نتایج به شرح زیر اعلام شد:
سعید جلیلی 200 رای،محمدباقر قالیباف 124 رای و دیگر کاندیداها زیر 20 رای!
حال با توجه به نتایج شمارش آرا ، اختلاف نظر مردم و آغا و دار و دسته اش را می بینیم!