ایران آزاد
ایران آزاد
اندکی بیش از یک روز مانده به نماز جمعه این هفته (جمعه ۲۶ تير ۱۳۸۸) به امامت هاشمی رفسنجانی، صفحه اصلی سایت فارس نیوز دیدنیست! چهار مطلب اول و مطلب ششم و ... مستقیما در مورد نماز جمعه است و در کلیه این مطالب به نوعی برای هاشمی تعیین تکلیف کرده است که نماز جمعه را چگونه برگزار کند و به چه مطالبی بپردازد! بویژه در مطلب اول که به گونه ای مضحک به قلب موضوع پرداخته است! «... بنيانگذار كبير انقلاب فرمودند: آن عده اي كه عياشي مي كردند و جلوي عياشيهايشان گرفته شده ناراحت اند، آنها هستند كه دولت را تضعيف مي كنند و دايم مي گويند كمبود هست، اينها هستند كه مشغول تضعيف دولت هستند.آقايان بايد در نماز جمعه ها دولت را پشتيباني كنند...» این سخنان خمینی خطاب به مخالفان دولت موسوی بوده است که اتفاقا امروز پس از بیش از دو دهه دوباره در مقابل وی جبهه گرفته اند و با تقلب آرای ملت را به تمسخر و بازی گرفته اند. مسلما منظور خمینی از دولت، دولتی مانند دولت احمدی نژاد نبوده است!
جالب تر اینکه در انتهای همین پیام با نوشتن جمله «در صورت تخلف، امام جمعه از امامت جمعه عزل‌ خواهد شد...» به تهدید صریح هاشمی نیز اقدام کرده است!
درمورد نماز جمعه این هفته ذکر دو نکته ضروریست:
- همه این مسائل بیانگر اهمیت حضور جنبش سبز و نیز نقش هاشمی در این نماز جمعه تاریخیست. جنبش سبز بایستی با حفظ اتحاد و یکپارچگی و حضور حداکثری در این نماز جمعه نشان دهد که با توجه به تقابل نظرات خامنه ای با هاشمی و نزدیکی آن به احمدی نژاد، مردم طرفدار هر نظری مخالف نظر خامنه ای (و نظرات نزدیک به آن) هستند! حتی اگر هاشمی به اشتباهات گذشته خود ادامه دهد و انتظار جنبش سبز را برآورده نسازد، باز هم بر پیام حضور مردم در این نماز جمعه (که همانا مخالفت با دیدگاه های خامنه ای و دیدگاه های نزدیک به آن است) خدشه ای وارد نخواهد شد.
- نقش تاریخی و سرنوشت ساز هاشمی در این نماز جمعه بسیار حائز اهمیت است. هاشمی در این نماز جمعه باید بر لبه تیغ حرکت کند. وی باید علاوه بر بازسازی شخصیت خویش، انتظارات قاطبه مردم را نیز برآورده سازد؛ ضمن اینکه ایفای صحیح این نقش هوشیاری بزرگی را می طلبد که همانا عقیم گذاشتن تحرکات ماجراجویانۀ احتمالی مواجب بگیرانِ خامنه ای و احمدی نژاد است. عملکرد هاشمی در این جمعه واقعه ای خواهد بود که مسیر آینده ایران را می تواند تغییر دهد و قطعا در طول تاریخ همواره در برابر دیدگان هر ایرانی خواهد بود. هر اشتباه وی می تواند تمام نقاط مثبت پرونده ایشان را به فراموشی بسپارد و هر اقدام مثبت وی می تواند بسیاری از نقاط منفی پرونده سیاسی وی را فراموش شدنی سازد.