ایران آزاد
ایران آزاد
دوست ناشناسی ذیل مطلب قبلی کامنتی گذاشته است که مرا به ذکر نکاتی واداشت.
محور بخشی از این کامنت ذکر مطالب بی سندی است که در صورت اثبات کذب بودنشان مردم را به جنبش اخیر بی اعتماد می کند. مطالبی از قبیل پاکستانی الاصل بودن احمدی نژاد و اینکه «...روسها کاملا در وزارت اطلاعات و سپاه و بیت رهبری و حوزه علمیه نفوذ کرده اند...» و ... مطالبیست که ذکرشان نه لازم است و نه حتی کمترین کمکی به پیشبرد این جنبش می کند.
نکته ای دیگر که این خواننده بر آن اصرار دارد این است که دست نیروی خارجی (روسها) را در سرکوب مردم دخیل بداند. من یقینا نمی دانم که خواننده عزیز از طرح این موضوع چه چیزی را دنبال می کند. شاید (در حالت خوشبینانه) وی می خواهد احساسات مردم را بیشتر بیانگیزد تا با انگیزه بیشتری به پیشبرد این جنبش کمک کنند. در اینصورت باید به وی و کسانی که مانند وی فکر می کنند گوشزد کرد که صرف تقلب در انتخابات و عدم پاسخگویی به مردم و متوسل شدن به خشونت و خونریزی انگیزه کافی در مردم ایجاد کرده است. اگر مردم با این موضوع برانگیخته نشده باشند با "خبر دخالت خارجیان" نیز برانگیخته نخواهند شد. از طرفی آیا طرح این موضوع نمی تواند در مردم این تصور را ایجاد کند که با پشتیبانی یک نیروی مافیایی خارجی از این حکومت، نمی توان با آن درافتاد و آیا این کمک به ایجاد یاس در مردم نیست؟!
امیدوارم که این بار همچون سال ۵٧ در پی آن نباشیم که با احساساتی کردن مردم عکس رخ یار در ماه ببینند. با مردم صادق باشیم تا بتوانیم این جنش را با موفقیت به انجام برسانیم و فراموش نکنیم که این جنبش برای مقابله با دروغگویی پا گرفت. نخواهیم برای رسیدن به هدفی مقطعی، از هر وسیله ای استفاده کنیم.
1 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
فیلم تقلب در انتخابات رياست جمهوري دهم ٨٨
۱)


http://www.youtube.com/watch?v=IFAUJ6zvVrc

۲)


http://www.youtube.com/watch?v=eHMxZKvlje8&feature=related

پیام شما؟…