ایران آزاد
ایران آزاد
به نقل از خبرگزاری مهر (همان خبرگزاری که ماجرای ابهام آمیز پدرهای متعدد احمدی نژاد را فاش کرد) از قول مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران نوشت : ...برای شرایط بحران در پیک مصرف سال ٨٨ زونبندی جیره بندی آب را در استان تهران تهیه کرده ایم ...
جناب داوود مولایی ، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اول باید برای مردم زونبندی را تعریف کنند! آیا سواد ایشان در حدی نیست که بداند واژه zone انگلیسی را نمی توان با پسوند فارسی «بندی» ترکیب کرد؟ يا معادل فارسی zone (منطقه یا ناحیه) را نمی داند؟
نگارنده به هیچ وجه با خالص سازی زبان فارسی موافق نیست و حتی گاهی تندروی در آن را نشات گرفته از احساسات نژادپرستانه می داند. زبان یک ابزار ارتباطی است که در این عصر ارتباطات بایستی حتی المقدور ساده سازی شود. رسم الخط ، قواعد دستوری ، واژه ها و دیگر عناصر زبانی باید به گونه ای اصلاح شوند که توانایی خواننده را در هرچه سریع تر خواندن یک متن افزایش دهد. اما چنین واژه ای ، هر خواننده باهوشی را هم دچار یک وقفه در خواندن می کند که سرعت خواندن را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. با این واژه سازی های من درآوردی به کجا می رویم؟