ایران آزاد
ایران آزاد
مطلب پست قبل واکنش های متفاوتی را برانگیخت. عده ای با آن مخالفت کردند که این فحاشیست! و حتی شخصی در ذیل لینک در بالاترین نوشته است:"... اما هرگز نباید با فحاشی یا نامربوط گفتن به وی شان خود را پایین بیاوریم." دوست عزیزی که چنین مطلبی نوشته است به قطع مطلب را کامل نخوانده است! این مطلب حاوی هیچ فحشی نیست و صرفا از گفته های خود شخص احمدی نژاد استخراج شده است! خود وی یک بار گفته است پدرش در سال ۷۲ در اثر تصادف فوت کرده است و یک بار هم که همه می دانیم در ۹ خردد سال ۸۵ در بيمارستان شهيد چمران تهران به رحمت ایزدی رفته است. و این بدان معناست که وی حداقل دو پدر دارد! حال اگر این توهین است، توهینیست که توسط خود احمدی نژاد به خودش شده است و اگر هم توهین نیست که فبهاالمراد! اما موضوع پست قبل که در این قالب نوشته شده بود این بود که یک رییس جمهور به راحتی آب خوردن دروغ می گوید و به هیچ کس هم جوابگو نیست!