ایران آزاد
ایران آزاد
مدتی بود که موضوع نام خانوادگی رئیس جمهور بر سر زبان ها افتاد و در باره اینکه وی نام خانوادگی خود را چرا عوض کرده است نظرات مختلفی ابراز شد. متاسفانه عده ای بی اخلاقی کردند و یهودی الاصل بودن وی را پیراهن عثمان کردند (انگار که اجداد خودشان قبل از اسلام هم مسلمان بوده اند) البته این حق هر کسی است که دین و نام خانوادگی خود را عوض کند. اما هیچ کس نپرسید که آیا نام های خانوادگی متعدد وی ارتباطی هم با پدرهای متعدد وی داشته اند یا نه! یعنی آیا آنکه در سال ۷۲ در اثر تصادف فوت کرده است «سبورجیان» بوده است یا «احمدی نژاد» و آنکه در ۹ خردد سال ۸۵ در بيمارستان شهيد چمران تهران به رحمت ایزدی رفته است چی؟! خدایشان بیامرزاد! هر دوتایشان را (و شاید هم بیشتر!)
4 پیام:
Anonymous حاج رضا فرموده است
هوالمحبوب
واقعا از اينهمه خريت در وجود نامبارك شما متحيرم اينهمه جهل اينهمه كينه شتري اينهمه حماقت و پلشتي واقعا در شماها نوبر است ايا فكر مي كني قسطنطنيه را فتح كردي با اين خبر مزخرفت ايا فكر مي كني نسبتهايي كه متعلق به خودت مي باشد مي تواني به احمدي نژاد ببندي از توي اين خبر چه چيزي را مي خواهي بيرون بكشي واقعا برايت متاسفم يعني براي آن يك ذره عقلي كه توي آن بدن متعفنت وجود دارد متاسفم براي زمين خدا كه مي بايست جسم متعفن تو را تحمل كند متاسفم براي خودم متاسفم كه مي بايست براي چون تويي مطلب بنويسم.

Anonymous Anonymous فرموده است
احسنت به حاج رضا! خوب پاچه میگیری معلومه بزرگ بشی سگ وفاداری میشی!!!
چی شد ترسیدی؟ ترسیدی دست رژیم رو بشه آخورت خالی بمونه جیره خوار؟ متعفن شماییم که از بوی گندتون تو این مملکت دیگه نمیشه نفس کشید
چرا ناراحت میشین خود صفت بدی نیست که به معشوقت گفته؛ خلیفه دوم هم بنا به اظهار علما همچین نسبی داشته خوب دیگه برادرای مسلمان گاهی از این شیطنتا میکنن! خدا رحیمه

Anonymous Anonymous فرموده است
اینکه آقای احمدی نزاد حلال زاده یا حرام زاده است یا یهودی یا مسلمان است به من مربوط نیست و کسی حق ندارد بخاطر ان آبروی او را بخطر بیندازد.
اما چیزی که به من مربوط است اینست که این فرد به همراه اربابش به مملکت من ریده است.
در مورد مچ گیری شما هم بگویم که این فرد بشدت دچار بیمار روانی و چند شخصیتی است و هر بار ممکن است از طرف یکی از شخصیتهایش صحبت کند پس این تناقضات غیر عادی نیستند. اینرا هم نوشتم چون بیماری روانی این اقا به من هم مربوط است چوت با آن دارد مملکت مرا به باد می دهد...

Anonymous وحید فرموده است
هوالحکیم
آقای رضا متاسفانه لقمه حرام این حکومت جابر و خیانتگر بر جان شما خوب نقش بسته است. من هم برای شما متاسفم.

پیام شما؟…