ایران آزاد
ایران آزاد
پس از ماجرای مدرک جعلی کردان، خبرهای مربوط به آن و نیز عطش جامعه ایران به شنیدن و پیگیری ماجرا آنچنان زیاد شد که جستجوی نام کردان در گوگل و پیشنهادات گوگل ، خالی از لطف نبود! حتی با جستجوی واژه «مدرک» ، گوگل به شما کلی پیشنهاد در باره کردان ارائه می کرد! اما الان اگر همان واژه «مدرک» را جستجو کنید می بینید که به پیشنهادات گوگل ، «مدرک احمدی نژاد» هم اضافه شده است و این بدان معناست که عطش جامعه به شنیدن اخباری مربوط به مدرک احمدی نژاد هم زیاد شده است! با توجه به مطرح شدن مدرک جناب آقای دکتــــــــــــر رحیمی ،معاون پارلمانی رئیس جمهور، امروز و فرداست که گوگل در مورد وی هم پیشنهاداتی ارائه کند! این هم از دردسر های جریان آزاد اطلاعات برای حکومت ایران است که در دنیای امروز به سختی می توان آزاد انه و بی پروا دروغ گفت و مدرک جعل کرد!