ایران آزاد
ایران آزاد
قطعا فتواي ميرزاي شيرازی مبنی بر اينكه "اَليَوم استعمال توتون و تنباكو باَي نَحو كانَ حرام و در حكم مُحاربه با امام زمان است"، حكمي ثانويه (!) بود و اين فتوا فقط براي آن داده شد كه اندرونیِ سلطان قليان ها را بشكنند تا ناصرالدين شاه بفهمد كه مرجعيت شيعه بر عموم مردم ايران و حتي بر اندرونيِ سلطان هم احاطه دارد و از اين بابت حسابي ماتحتش بسوزد! وگرنه پس از آن نه تنها توتون و تنباكو حرام نشد بلكه خودِ مراجع عظام(!) هم دمي بر آتش داشته اند و دارند. نمونه اش را مي توانيد اينجا و يا اينجا ببينيد!
در عصر حاضر هم دستورِ حكومت جمهوري اسلامي مبني بر ممنوعيت ارائه قليان در قهوه خانه ها فقط حكمي ثانويه بود تا جهانيان بدانند كه مردم ايران تا بدانجا به ولي فقيه شان عشق مي ورزند كه جمهوري اسلامي حتي قادر به جلوگيري از ارائه قليان در قهوه خانه ها نيست! وپس از اثبات اين موضوع، وزيرِ كشور جمهوري اسلامي ايران اعلام كرده است كه اليوم استعمال توتون و تنباكوي غير ميوه اي باي نحو كان مباح است و در حكم محاربه با امام زمان نيست!
1 پیام:
Anonymous سهیک فرموده است
دوست گرامی عضو پنلاگ درود برشما
لطفا تقاضای این جانب ازمسئولین پنلاگ برای پوایی هرچه بیشتراین کانون رابخوانید ودرباره آن نظر بدهید
باتشکربامشاد تابناک نویسنده وبلاگ آخرین ترانه ی باران

پیام شما؟…