ایران آزاد
ایران آزاد
مثل اينكه پوزيسيون و اپوزيسيون در "گاف دادن" با هم كورس بسته اند! پس از گاف كيهان (كه در پست قبل نوشتم) كه 5 برابر را 500 برابر خوانده بود، روزنامه روز هم 15 ميليارد تومان را معادل 20 ميليارد دلار خواند! يعني اشتباهي 10 برابر اشتباهِ كيهان! با اين حساب هر تومان معادل 1.3 دلار و مردم ایران پولدارترين و پُردرآمدترين مردم جهان خواهند بود! هرچند كه براي بنده چنين نيست (و مثلا نمي توانم 150 هزار تومان را با 200 هزار دلار معاوضه كنم!) ولي آنها كه ميتوانند، مبارك باشد! ما كه بخيل نيستيم! (روي عكس كليك كنيد).
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…