ایران آزاد
ایران آزاد
500 درصد كجا و 500 برابر كجا؟!
كيهان درتيتر يك خبر نوشته است"افزايش 500 درصدي قيمت برخي محصولات پتروشيمي" و در متن همان خبر نوشته است "...افزايش داده كه حدود 500 برابر مي شود". (براي ديدن عكس روي آن كليك كنيد). يك اشتباه كوچك صد برابري!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…