ایران آزاد
ایران آزاد
بر اساس سرشماري سال 85 (به نقل از مركز آمار ایران) در حدود 42% جمعيت شهرستان چابهار بي سواد هستند! عمق فاجعه در اين است كه حتي در حدود 22% جمعيت 6 تا 9 سال (جمعيت واجب التعليم) در اين شهرستان بي سوادند و اين يعني در چابهار از هر 9 كودك ، 2 كودك از مدرسه رفتن محروم است! البته چابهار از مناطق محروم ايران است اما همين آمار مي گويد كه حتي در سطح كل ایران هم حدود 8% جمعيت واجب التعليم (بين 6 تا 9 سال) از حق سوادآموزي محرومند! با اين وضعيت فرهنگي آموزشي و اين همه محرومیت، چگونه با يك چفيه كه خانم ليلي خالد همچون افساري بر گردن خامنه اي مي اندازد، 50 ميليون دلار از جيب مردم ایران (كه خيل عظيمي از كودكانشان از سواد آموزي محرومند) بخشيده مي شود؟!
1 پیام:
Blogger تقویم تبعید فرموده است
در بلاگ نیوز لینک دادم
در بالاترین که ممنوع شده ای

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…