ایران آزاد
ایران آزاد
اشتباه نكنيد، عكسِ روبرو، عكسِ سردار رادان نيست!
پس از انتشار خبر مربوط به خريد سگهاي 150 ميليوني آلماني براي حفاظت از رئيس جمهور، يك مقام مسئول در يگان حفاظت از مسئولان اعلام كرد كه قيمت اين سگها آن گونه كه اعلام شده نيست و براي اطلاع صحيح مي توانيد قيمت دقيق را از شركتهاي فروشنده جويا شويد! وي هم چنين گفته است در استفتاء انجام شده از مراجع تاكيد شده است كه "استفاده از سگ تعليم ديده براي فحص و مباحث بازرسي در مواقع لزوم اشكال شرعي ندارد"!


اي كاش در گيت هاي ورودي فرودگاه ها (و بخصوص ايست بازرسي جاده ها كه مسافران بين شهري را ساعت ها معطل مي كنند) به جاي مامورين نيروي انتظامي، از اين سگهاي آموزش ديده استفاده شود! هم معطلي ها كم مي شود و هم مزاحمت هاي ايجاد شده براي مردم به حداقل مي رسد و هم نتيجه مطمئن تري خواهد داشت و كمتر اشتباه مي شود! رشوه خواري و... ديگر مفاسد هم كم مي شود.
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…