ایران آزاد
ایران آزاد
بنا به گفته اين آقاي رئيس نگهداري سگ فساد است! اما وي نگفته است به چه استنادي نگهداري سگ را فساد مي داند! وانگهي در اين مملكتي كه سگ امنيت انسان را بهتر از نيروي انتظامي تامين مي كند چه چاره اي بهتر از نگهداري سگ وجود دارد؟! اين خبر "ربودن دختر نوجوان مقابل چشم ماموران" را بخوانيد! اگر اين دختر نوجوان به جاي چند مامور نيروي انتظامي فقط يك سگ همراهش بود، آيا باز هم مي توانستند وي را بربايند؟! اگر نگهداري سگ فساد است، نگهداري نيروي انتظامي با اين كيفيت چه مي تواند باشد؟! اتفاقا سگ عامل پیشگیری از فساد است و نیروی انتطامی خود عامل اشاعه فساد!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…