ایران آزاد
ایران آزاد
اولا: دولتي كه صراحتا اعلام مي كند كه در مورد يك دانشگاه قادر به هيچ گونه اقدامي نيست بايد در اسرع وقت درش را گِل گرفت!
دوما: از دانشگاه آزاد بگذريم! آيا دولت در مورد دانشگاه هاي دولتي قادر به تصميم گيري هست يا نه؟! آيا دانشگاه هاي دولتي هم در سيطره يك مافيا( از نوع مافياي نفتي و سينمايي و كنكور و پسته و ...) مي باشد؟ وضعيت دوره هاي شبانه دانشگاه ها چگونه است؟ چرا امروز برخي از دانشگاه هاي كشور عمده ظرفيت خود را به دوره هاي شبانه تخصيص داده اند و به مرور مي رود كه سنت تحصيلات رايگان در كشور به طور كل به بوته فراموشي سپرده شود؟ به وضعيت پذيرفته شدگان سال تحصيلي جديد (به عنوان نمونه دانشگاه كرمان را به عنوان دانشگاه محل كار وزير علوم، كه بيش از نيمي از پذيرفته شدگانش مربوط به دوره هاي شبانه است!) بنگريد. همين دانشگاه حتي دانشجويان روزانه را هم مجبور به پرداخت نقدي اجاره بهاي خوابگاه كرده است ودر آگهي اش آمده است كه «...چنانچه دانشجو مبلغ مورد نظر را واریز ننماید، از سکونت در خوابگاه محروم و...»
سوما: دولت خوب بود كه يك مقايسه از وضعيت مخارج دانشگاه هاي دولتي و آزاد به مردم ارائه مي داد(بعيد است كه دولت در ارائه اطلاعات هم محدود به اعمال نفوذ مافياها باشد!) وزارت علوم با آن بودجه هنگفت و آن شهريه اي كه از دانشجويان شبانه و پيام نور و ... مي گيرد چه گُلي به سر مردم زده و چه اقدام انقلابي يا غير انقلابي انجام داده است كه حالا مي خواسته در دانشگاه هاي آزاد هم همان گُل را بزند!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…