ایران آزاد
ایران آزاد
اين هم معني تغيير جزئي! قبلا دانشجو پس از فارغ التحصيلي و در صورت يافتن كار از حقوق ماهيانه اش اجاره خوابگاه كسر مي شد و اكنون اگر دانشجو پيشاپيش اجاره خوابگاه را ندهد وي را به خوابگاه راه نمي دهند!
توجه شود كه وزير علوم خود از اعضاي هيئت علمي دانشگاه كرمان است و قطعا از آن مصوبه و اين آگهي نبايد بي خبر باشد! وي اخيرا فرموده است: عملكرد وزارت علوم در طول تاريخ بي‌سابقه است. ظاهرا اين قسمت از حرف وي خيلي هم بي ربط نيست!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…