ایران آزاد
ایران آزاد
در پی این اشتباه بازتاب که نوشته بود«...حجم آب مجموع 14 واحد پايين‌دستي خط لوله شرق در استان‌هاي سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد و خراسان معادل 5300 متر مكعب در سال يا 42 ميليون مترمكعب در سال خواهد بود...» بالاخره مسئولین سایت، اشتباه را اصلاح کردند و به جای "سال" اول نوشته اند "ساعت". اما با این وجود از حاصلضرب ساعات یک سال در رقم اول، رقم دوم بدست نمی آید مگر آنکه فرض کنیم کارشناسان بازتاب قبل از هر گونه طراحی و ساخت واحدهای مزبور، محاسبه کرده باشند که این واحدها به دلایل مشخص، اعم از تعطیلی یا انجام تعمیرات دوره ای و ...، دقیقا 35 روز در سال به آب نیاز ندارند!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…