ایران آزاد
ایران آزاد
این مطلب بازتاب را بخوانید. در قسمتی از آن آمده است«...حجم آب مجموع 14 واحد پايين‌دستي خط لوله شرق در استان‌هاي سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد و خراسان معادل 5300 متر مكعب در سال يا 42 ميليون مترمكعب در سال خواهد بود...»! آیا این دو عدد یکی هستند که بین آنها یک "یا" آمده است یا محاسبات کارشناسان مورد نظر بازتاب از چنان دقتی برخوردار است که برایشان تخمین این عدد تنها در این محدوده وسیع ممکن است؟!!! (روی عکس کلیک کنید)
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…