ایران آزاد
ایران آزاد
وی که در همۀ امور سررشته دارد راه های ارزشمند دیگری برای تعمیر و نگهداری هواپیماها سراغ دارد که لابُد سری هستند و وی به این راحتی حاضر به ارائۀ آنها نیست! حقیر هر چه فکر کردم برای تامین قطعات فرسودۀ هواپیماها راهی به جز خریدِ مستقیم و یا از طریق واسطه و قاچاق (آن هم بدونِ گارانتی و تضمین کیفیت) راه حل دیگری به عقلِ ناقصم نرسید! اما خوشبختانه تا چنین افراد آگاهی سررشتۀ مملکت را به دست دارند جای هیچ نگرانی نیست و مشکلاتمان را با ارائۀ راه های بدیع و ابتکاری حل خواهند کرد! خداوند این افرادِ خیر و آگاه را برای این مملکت حفظ کناد !!!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…