ایران آزاد
ایران آزاد
پس از آنکه احمدی نژاد تقاضای مناظره با بوش را مطرح کرد، این سوال برای من پیش آمد که چرا احمدی نژاد اول جواب شهروندان ایران را نمی دهد؟ مگر وی و بوش در مقابل همدیگر مسئولیتی دارند؟
خانم علی نژاد هم چنین تقاضایی از احمدی نژاد کرده است. وی از احمدی نژاد خواسته است که به جای مناظره با بوش، با وی مصاحبۀ بدون سانسور انجام دهد!
این گوی و این میدان! اگر احمدی نژاد مرد میدان باشد!!!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…