ایران آزاد
ایران آزاد
6 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
آقا وبلاگی به فعالی تو ندیدم ، به ما یه سر بزن ، اگرم دوست داشتی به ما لینک بده

Blogger مرد پیر فرموده است
هیچی میگه
یک مادر چهل پدره ؟

Anonymous Virus فرموده است
« رنگین پوست »

كانديداي شعر سال 2005 اثر يك پسر سياه پوست : وقتي به دنيا آمدم سياه بودم وقتي بزرگتر شدم بازهم سياه بودم وقتي جلو آفتاب ميرم همچنان سياهم وقتي ميترسم هم سياهم وقتي سردمه سياهم وقتي مريضم باز هم سياهم وقتي هم كه بميرم باز سياه خواهم بود تو اي دوست سفيدمن وقتي به دنيا آمدي صورتي بودي وقتي بزرگتر شدي سفيد شدي وقتي جلو آفتاب ميري قرمز ميشي وقتي ميترسي زرد ميشي وقتي مريضي سبز ميشي وقتي هم كه بميري خاكستري ميشي و .... تو به من ميگي رنگين پوست؟

Anonymous اشنام فرموده است
باز خداروشکر مثه تو نیست که نه ملوم نیست پدرت کیه ونه مادرت حالا کون لق تعدادادشون کردن

Anonymous اشنام فرموده است
باز خداروشکر مثه تو نیست که نه ملوم نیست پدرت کیه ونه مادرت حالا کون لق تعدادادشون کردن

Blogger امید فرموده است
جنابِ اشنام! قیاس به نفس می فرمایید

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…