ایران آزاد
ایران آزاد
می گویند وبلاگ احمدی نژاد هک شد! و هکرها هم این نوشته را در صفحۀ وبلاگ قرار داده اند!
عجیب نیست؟! به کدام عقلِ سالم جور در می آید که یک هکر وقت بگذارد و وبلاگی را هک کند و...
توضیح بیشتر نمی دهم. خودتان قضاوت کنید!
از کسی که پدرش دو بار فوت کند هیچ چیزی بعید نیست!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…