ایران آزاد
ایران آزاد
پس از نشر خبری مبنی بر فوتِ دوبارۀ پدرِ احمدی نژاد، بنده چند آلترناتیو برای حل این پارادوکس ارائه کردم. امروز در یکی دوتا وبلاگ یک آلترناتیوِ دیگر هم دیدم که گویا واقعی تر به نظر می رسد!
از قرارِ معلوم پدرِ احمدی نژاد همان سالِ 72 فوت کرده و این یکی که امسال فوت کرده، پدرِ وی نبوده بلکه شوهرِ مامان وی بوده است! و از قضا از فامیلِ پدرِ اصلی و دارای نامِ خانوادگی مشترک با وی بوده است!
البته اینکه مامان وی تا کنون چند بار ازدواج کرده و چند تا از شوهرهای وی مرده اند، یک مسئلۀ کاملا شخصیست و دلیلی وجود ندارد که حدیثِ هر کوی و برزن شود. اما در ادبیاتِ فارسی به شوهرِ مادر نمی گویند پدر مگر برای ادای احترام و ... به خصوص در خبر رسانی باید به این موضوع توجه شود که حواشی خبر به اصالتِ خبر لطمه نزند. لذا بهتر بود که گفته می شد که شوهرِ مادرِ احمدی نژاد فوت کرده است نه پدرِ وی! و یا اصلا خبری از آن منتشر نمی شد! مگرهمۀ کسانی که می میرند باید خبرش از رسانه ها منتشر شود؟! از طرفی هم عملکردِ خبرگزاری مهر در حذفِ این قسمت از اصلِ مصاحبه احمدی نژاد بسیار ناشیانه بود!
راستی احتمالا عدۀ شرعیِ مامانِ رییس جمهور تمام شده است. هیچ کس نمی خواهد پدرِ رییس جمهور شود؟!!!
4 پیام:
Anonymous www.PersianCultureS.com فرموده است
Link on www.PersianCultureS.com

All the best
www.PersianCultureS.com

Anonymous Anonymous فرموده است
Wonderful and informative web site.I used information from that site its great.
» » »

Anonymous Anonymous فرموده است
Keep up the good work Cholesterol ldl and hdl

Anonymous Anonymous فرموده است
Enjoyed a lot! video editing schools

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…