ایران آزاد
ایران آزاد
آن یک میلیاردی که قرار است به عراق بخشیده شود جای خود! آن 50 میلیون دلاری هم که رسما به فلسطینیان بخشیده اند جای خود! میلیون ها دلاری هم که غیر رسمی به اینجا و آنجا بخشیده اند و می بخشند جای خود! اما این 6 میلیارد دلار مقداری عجیب به نظر می رسد!!! البته از آخوند هیچی عجیب نیست!!! ولی شش میلیارد دلار هم رقم کمی نیست!
فراموش نکنیم که این مبالغیست که به دلیل تکرویِ گروه و جناحی خاص افشا می شود. مبالغی که با توافق جناح های حاکم تقسیم می شود و بالا کشیده می شود و یا با حکم ولی قبیح بصورت محرمانه در جای خاصی صرف می شود، اخبارش جایی درز نمی کند!
بیچاره کروبی یک خبرهایی داشت که می گفت میشه به هر ایرانی هر ماه 50 هزارتومن داد!!!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…