ایران آزاد
ایران آزاد
آقای پناهیان نیز در حمایت از رئیسی و بر علیه روحانی به میدان آمد! ایشان در سخننانی در جمع مردم مبارکه، گفته است: «آیا همسر روحانی این تعداد کتاب را که همسر رئیسی نوشته تاکنون خوانده است؟»!!! 
آقای پناهیان! مگر آقای رئیسی می خواهند با کتابهای تالیفی خانمشان ریاست جمهوری کنند؟!!! و اصلا کتب نوشته شده توسط دختر علم الهدا (همسر خانم رئیسی) چه نقشی در انجام وظایف رئیس جمهور می تواند داشته باشد؟!!! اگر اینگونه باشد که در این کشور خانم های بسیار فاضل تری نسبت به خانم علم الهدا وجود دارند؛ کسانی که هم کتب بیشتر و بهتری نوشته اند و هم از نظر جایگاه علمی به مراتب بالاتر از خانم رئیسی هستند؛ پس شوهر آنها را بیاورند رئیس جمهور کنند!!! بنده از تخصص علمی خانم علم الهدا بی اطلاعم، اما سخنرانی علمی خانم علم الهدا را که در محافل علمی جهانی ارائه شده است و علی القاعده باید مرزهای دانش را گسترش دهد ببینیید و خود قضاوت کنید!!!
در سایت آقای رئیسی در ارتباط با این ویدئو نوشته اند:«انگلیسی صحبت کردن همسر یک نفر چطور می تواند به نامزدی آن فرد در انتخابات ریاست جمهوری مرتبط باشد؟!...». در جواب ایشان باید گفت: «همانگونه که کتب تالیفی ایشان می تواند با رئیس جمهور همسرشان مرتبط باشد!!!» به قول معروف یا شتر باش بپر یا مرغ باش بپر!

ضمنا بد نیست بدانید که پدر این خانم (همان آقای علم الهدا که مردم را بزغاله نامیده بود) در جایی گفته است: « زن کارخانه ای است که خداوند خلق کرده تا آدم ایجاد کند ...» و معلوم نیست که آیا خودِ آقای علم الهدا هم با توجه به این تِزِ مترقیانه شان دخترشان را تربیت کرده اند؟!