ایران آزاد
ایران آزاد
دختر علم الهدا و زنِ رئیسی در مصاحبه ای با تسنیم نیوز، اطرافیان خامنه ای را به «سعایت» متهم کرد. وی گفته است: « ... در بسیاری از موارد تا برای ایشان می خواستند حکمی بزنند عده  زیادی می رفتند و سعایت ایشان را می کردند و می گفتند ایشان برای این پست مناسب نیست. در مورد حکم تولیت نیز هرطور توانستند سعایت کردند تا حکم برای ایشان نخورد...»!

حال آیا چه کسی سعایت کرده است؟ ایشان گفته است «عده زیادی»؛ این بدان معناست که عده زیادی از کسانی که رابطه نزدیک با خامنه ای دارند و برایشان این امکان وجود دارد که با وی ملاقات کنند، اهل تهمت و افترا و سخن چینی هستند. اما جالب است که این مطلب از روی سایت تسنیم نیوز برداشته شد. اگر الان به گوگل مراجعه کنید و این مطلب را جستجو کنید مشاهده می فرمایید که اولین لینک پیشنهادی گوگل، سایت تسنیم نیوز است که با کلیک روی آن با خطای 404 مواجه می شوید! اما هنوز مطلب در ذخیره گوگل در دسترس است! بالاخره این آغازادۀ بزغاله علم الهدا، گوشه ای از پردۀ بیت رهبری را کنار زد. سایت دانشنامه حوزوی، «سعایت» را از گناهان بزرگ دانسته است!