ایران آزاد
ایران آزاد
برخی از ضرب المثل های فارسی علیرغم ظاهر غیر مودبانه شان بسیار گویا و رُک هستند. در اینجا به برخی از این ضرب المثل ها و توضیح مختصری در باره آنها و نیز مصداق آنها اشاره ای می کنیم.
·        حکایت اره به ماتحت!
توضیح: نوعی گرفتاری که بسیار دردناک است و در ضمن گریزی از آن نباشد. مانند اره ای که در ماتحت فرورفته باشد؛ اگر بگذاری همانطور باشد که بسیار دردناک است و اگر بخواهی آن را بکشی بیرون، ماتحت را پاره می کند و اگر هرگونه دستکاری اش که بکنی بیشتر فرو می رود و دردناکتر می شود!
مصداق: حکایت احمدی نژاد (در نقش اره) و رهبر معظم در نقش ...
·        عروس تعریفی گوزو میشه!
توضیح: وقتی از کسی خیلی تعریف و تمجید کنی، کم کم نقش منفی و واقعی اش رو می شود و خرابکاری می کند.
مصداق: احمدی نژاد (آن قدر که کسانی مانند مصباح از او تعریف و تمجید کردند که در مورد پیامبران و ... تمجید نشده بود و حتی رهبر معظم! نظرش را به نظر او نزدیک دانست!)
·        اونی که به ما نریده بود کلاغ کون دریده بود
توضیح: حکایت کسی که از بدبختی خود می نالد تا آنجا که پست ترین و بی عرضه ترین افراد حقوقش را ضایع کرده باشند.
مصداق: احمدی نژاد (در نقش کلاغ کون دریده)
·        کیر رو دیدی کدو رو ندیدی؟
توضیح: حکایت کسی که به عواقب کارش فکر نمی کند و کار نسنجیده انجام می دهد. (مربوط به داستان مولوی از حکایت نزدیکی جنسی یک زن با خر ...)
مصداق: بصیرت شناسی رهبر معظم!
·        لاف در غریبی، گوز در بازار مسگرها
توضیح: حکایت کسی که در جایی که او را نمی شناسند لاف میزند و یا کارهای خلافی انجام می دهد که به سبب شرایط محیطی مخفی می ماند.
مصداق: همه کارهای احمدی نژاد!
·        معرفت خر چیه؟ یا گوز یا جفتک
توضیح: حکایت قدر نشناسی افراد قدرناشناس
مصداق: بلایی که احمدی نژاد بر سر مقام معظم آورد!
·        نونم نداره اشکنه، گوزم منار رو میشکنه!  یا (نونم نداره اشکنه، گوزم چنار رو میشکنه!) یا (نونم نداره اشکنه، گوزم تغار رو میشکنه!)
توضیح: حکایت آدم های بی مایه ای که خالی بند هستند و یا ادعا های بزرگی می کنند!
مصداق: احمدی نژاد (نمونه اش در ماجرای هاله نور و ...)
·        میمون هر چی زشت تر،  اداش بیشتر
توضیح: آدم هر چه بی مایه تر  و فرومایه تر باشد، ادعاها و ادا و اطوارش بزرگتر و عجیب تر است
مصداق: احمدی نژاد
·        اگه تخم مرغ از کو....ش بیفته نمی شکنه
توضیح: کنایه از آدم فرومایه
مصداق: احمدی نژاد
·        در دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته؟
توضیح: آدم بی چشم و رویی که بسیار فرصت طلب باشد
مصداق: احمدی نژاد
·        نقش مار کشیدن
توضیح: آدم شیادی که از افراد ساده دل و بیسواد کلاهبرداری کند
مصداق: احمدی نژاد
·        خَر ما از کرّگی دم نداشت
توضیح: حکایت کسانی که از شکایتشان صرفنظر کنند به دلیل آنکه دجار دردسر بزرگتری شده باشند
مصداق: مردم ایران پس از انقلاب
·        شتر در خواب بیند پنبه دانه  /   گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه
توضیح: اشاره به خیالبافب افراد
مصداق: احمدی نژاد (در نقش شتر) به انتظار رییس جمهور شدن دوباره!
·        جیک جیک مستونت بود  /  فکر زمستونت نبود!
توضیح: کنایه از آدمی که از آینده نگری بی بهره باشد و به عبارتی بی بصیرت باشد
مصداق: رهبر معظظظم! (وقتی که چراغ سبز داد که در انتخابات تقلب شود)
·        چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی
توضیح: عاقل کاری را که پشیمانی به بار می آورد نمی کند.
مصداق: رهبر معظظم در حمایت از "محمود نظر نزدیک"
·        صد تا چاقو بسازه ، یکیش دسته نداره
توضیح: یعنی هیچوقت به‌حرفش اعتماد نکن.
مصداق: احمدی نژاد و معظظظم
·        شاشیدی ترش(خیس) کردی ریدی بدترش کردی
توضیح: خرابکاری از پی خرابکاری
مصداق: احمدی نژاد و معظظظم
·        بدبختي كه باز آيد  /  گوز وقت نماز آيد
توضیح: بدبیاری از پی بدبیاری
مصداق: احمدی نژاد (در نقض گوز) و رهبر معظظظم در نقش نماز گزار
·        يارو خيلي خوش چسه كه لب خزينه هم ميشينه
توضیح: کنایه از افراد فرومایه ای که ادعاهای بزرگی هم دارند
مصداق: احمدی نژاد
·        تو که تپه ی نریده باقی نذاشتی
توضیح: خطاب به فردی که در خرابکاری سنگ تمام گذاشته باشد
مصداق: احمدی نژاد
·        پول كون دادن خرج بواسير مي شه
توضیح: منفعتی که به ناحق بدست آمده باشد براحتی و با هزینه بالاتری از دست می رود
مصداق: منفعتی که رهبر معظظظم از ریاست جمهوری احمدی نژاد عایدش شد، حالا باید هزینه کند. (در اینجا احمدی نژاد در دو نقشِ «پول کون دادن» و «بواسیر» ظاهر شده است!)
با توجه به موارد فوق  و برخی موارد دیگر، بد نیست اگر مجلس خبرگان یکی از شروط رهبری را گذراندن یک دوره کلاس ضرب المثل شناسی قرار می داد؛ در اینصورت رهبر معظظم دچار افرادی مثل احمدی نژاد نمی شد! (البته با فرض اینکه معظظم له شاگرد هوشیاری می بود!)