ایران آزاد
ایران آزاد
نامۀ دکتر حقدوست در خصوص لغو سخنرانی دکتر مطهری
نامۀ دکتر حقدوست 
در خصوص لغو سخنرانی دکتر مطهری 
در سیستم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران، برخلاف همه جای دنیا، بخش اجرائی بهداشت و درمان در بخش آموزشی و تحقیقاتی مخلوط شده است و ملغمه ای حاصل شده که در آن نه بهداشت و درمان اصولی و درستی را شاهد هستیم و نه مسئولین آن مفهوم تحقیق و پژوهش را می فهمند. نگارنده کمابیش با این سیستم آشنا و به نوعی با آن درگیر است؛ به یقین می توان گفت که بیش  از نود درصداساتید رشته های پزشکی (نه رشته های پیراپزشکی و وابسته)، اغلب در تمام عمر حرفه ای شان شاید یک مقاله جدید را هم مطالعه نکنند؛ این جماعت اصلا نمی دانند موضوعات روزِ تخصصِ خودشان چیست. بسیاری از پزشکان متخصصِ این مملکت حتی با کامپیوتر (که امروزه ابزار اولیۀ جستجوی علمی است) آشنایی ندارند. شاید این نوشته عجیب و غریب به نظر برسد اما کسانی که با این مجموعه و افراد آن سر و کار دارند، به خوبی می دانند و تائید می کنند که پزشکان متخصص، حتی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی به علت مشغول بودن بیش از حد در مطب های خصوصی، فرصت هیچ کار دیگری را پیدا نمی کنند. جالب اینجاست که اگر در این مجموعه، به ندرت (شاید یک در هزار و یا حتی کمتر) شخصی پیدا شود که به دلیل علاقه شخصی و یا هر دلیل دیگری، به تحقیق و پژوهش بپردازد، معمولا مطرود است و این افراد اغلب از رشته های پیرا پزشکی اند که امکان داشتن مطب ندارند! این افراد با انتشار دهها مقاله علمی و پژوهشی معتبر هنوز با عنوان استادیاری به کار مشغولند و پروندۀ ارتقاءشان از این اتاق به آن اتاق و از این شورا به آن شورا پاس داده می شود!!! (البته به استثنای دکتر حقدوست!!!) .
نتیجه آن می شود که این جماعت، یک هنرمند سرشناس دنیا را به کشتن می دهند و در مقابل، یک پزشک با وقاحت تمام و بدون رعایت ابتدائی ترین اصول اخلاقی، منتقدین را به باد تمسخر می گیرد و  در مقابل این عمل ناشایست که حتی از بی سوادترین قشر جامعه هم سر نمی زند، متاسفانه هیچ عکس العملی را شاهد نیستیم!!!
همه این مقدمه برای اشاره به مخالفت با سخنرانی دکتر مطهری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود. عکس زیر، تصویر نامه ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمان است که این مخالفت را به اطلاع دبیرِ انجمن اسلامی آن دانشگاه می رساند! اتفاقا رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، جناب دکتر علی اکبر حقدوست، از آن جمله پزشکانی است که اهل تحقیق و پژوهش و انتشار کتاب و مقاله است!!! اگر کسی بخواهد رزومه این نابغه علم پزشکی را بخواند سرگیجه می گیرد! در رزومه این نابغۀ علم پزشکی که تخصص اصلی وی آمار حیاتیست و عضو پیوستۀ فرهنگستان علوم پزشکی ایران است، تخصص هایی از قبیل مالاریا، سرخک/سرخچه، بیماریهای غیرواگیر، سرطان پستان و شبکه بیماریهای قلبی و عروقی, دوره مهندسی پزشکی و ایدز و ... می بینید!!! جالب اینجاست که ایشان اهل ورزش هم هست و به شنا و کوهنوردی هم می پردازد و در زمینۀ آی-تی هم دستی دارد! در رزومه ایشان علاوه بر مدیریت و راهنمایی طرح های پژوهشی بسیار، تالیف هشت کتاب و بیش از دویست مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی هم می بینید! و ... واقعا با این رزومه، دانشمندان بزرگ دنیا از جمله، نیوتن و اینشتن و لوئی پاستور و ... باید پیش ایشان لنگ بیندازند!!!
این نابغه و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی، در یک نامه چهار و نیم خطی، بیش از ده غلط انشایی دارد!!! حالا این نابغه علوم پزشکی چگونه این همه تالیفات از خود بر جای گذاشته است، خدا داند و بس!  ایشان در این نامه از هیچ علامتی، از جمله کاما و نقطه و ... استفاده ای نکرده است. ضمنا ایشان در یک جمله از کلمه «مطرح» به عنوان فعل استفاده کرده است!
سوای از این اشتباهات بارز انشایی(که البته برای یک شخص که این همه تالیف در کارنامه خود دارد و عضو پیوسته فرهنگستان نیز هست، مایۀ تاسف و شرمساریست)، برای یک مدیر، آن هم مدیر چنین مجموعه عظیمی، شرط لازم شجاعت و قدرت تصمیم گیریست. بنده فقط به یک مورد از موارد تحت مدیریت ایشان اشاره ای می کنم، شاید ایشان خود بفهمد؛

جناب آقای حقدوست! شما که اینقدر دلواپس این سخنرانی هستید، پس با دیدن گزارش هایی از شیوع گستردۀ بیماری سرطان در استان کرمان(به علل مختلف از جمله استفاده گسترده از سموم کشاورزی و آلودگی آب شرب شهرستان های مختلف و وجود مواد غذایی غیر بهداشتی در بازار مواد غذایی و ...)  چکار کرده اید؟ این مهم ترین مسئولیت شماست!!!