ایران آزاد
ایران آزاد
به تدریج به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها نزدیک می شویم. از هم اکنون می توان رفتار جناح تندرو حاکمیت را که مورد پشتیبانی شخص خامنه ای نیز می باشد، پیش بینی کرد.
با توجه به عملکرد شورای نگهبان و در راس آن، احمد جنتی، پیش بینی می شود که این بار با جدیت هر چه تمامتر هر گونه روزنه ای را برای ورود افراد اصلاح طلب و حتی معتدل، به رقابت های انتخاباتی ببندند. تجربه رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، حسن خمینی در انتخابات خبرگان، طیف بسیار وسیعی از اصلاح طلبان در انتخابات خبرگان و مجلس دهم و ...  بدون عواقب قابل توجه، همراه با تجربه عدم رد صلاحیت موسوی و کروبی در انتخابات 88 و عواقب سنگین آن، این بار آنها را در رد صلاحیت ها مصمم تر و گستاختر خواهد کرد.
تمدید عضویت شخص احمد جنتی در شورای نگهبان، علیرغم تنفری که عموم مردم از وی دارند و آن را در انتخابات مجلس خبرگان نشان دادند، بیانگر این است که عزم خامنه ای نیز بر حمایت تام از  همین سیاست (رد صلاحیت گسترده) می باشد.
در عرصه مشارکت مردم در فضای سیاسی کشور، به نظر می رسد که پاشنه آشیل نیروهای نسبتا مردمی و دموکرات همین عملکرد شورای نگهبان می باشد. متاسفانه در قبال این عملکرد بسیار غیر منطقی و حتی غیرقانونی شورای نگهبان، شاهد هیچ واکنشی از جانب مردم نیستیم و پیش بینی می شود که خامنه ای و اعوان و انصارش، این بار شمشیر را از رو بسته است و به صورت جدی تری از همین نقطه ضعف مردم استفاده خواهد کرد، هر چند که می داند این سیاست، بی شک وجهه اش را در طیف گسترده ای از حامیانش نیز مخدوش خواهد کرد اما با وجود این، قدرت ریسکی مشابه با سال 88 را نخواهد داشت.

اما مردم باید از هم اکنون از طریق فضای مجازی و هر گونه ابزار دیگری که می توانند، به خامنه ای و عمله و اکره اش بفهمانند که این بار در مقابل این رفتار آنها ساکت نخواهند نشست و عواقبی بسیار سنگین تر از سال 88 برای آنها رقم خواهند زد.  اگر مردم ایران بخواهند، حتی در دراز مدت و با کمترین هزینه، مسیری تدریجی و بطئی در راستای رسیدن به افق های دموکراسی بپیمایند، باید یک بار این هزینه را بدهند و در مقابل این عملکرد شورای نگهبان واکنشی شایسته نشان دهند.