ایران آزاد
ایران آزاد
آقای کامفیروزی ، دانشجوی شجاعی که در حضور خامنه ای از وی انتقاد کرد، شیوه انتقاد هوشمندنانه ، شجاعانه و موثر را به نخبگان جامعه آموخت. اگر این شیوه از جانب رجال سیاسی و هنرمندان و اندیشمندان و حتی وکلای مردم در مجلس و اصحاب رسانه به عنوان یک الگو به کار گرفته شود و این انتقادات به صورت متواتر ، مستقیم و یا غیر مستقیم به وی صورت پذیرد، مطمئنا وی همیشه نمی تواند در پاسخ به صحرای کربلا بزند و جواب های بی ربط دهد.
چگونه است که رهبر در مورد نام خودروی پژو پرشیا و تغییر نام آن به پارس ، یا نام خودروی مینیاتور و تغییر آن به تیبا دخالت کرد اما در مورد اقدامات مفسدانه دولت قبل که باعث به وجود آمدن غارتگرانی از قبیل خاوری ها و زنجانیها و ... شد، دخالتی نکرد؟!!! مسیر اصلی نظام چیست که نام یک خودرو می تواند در آن انحراف ایجاد کند اما فقط یک قلم دزدی به اندازه 3000 میلیارد در آن انحراف ایجاد نمی کند و بلکه باید از کش دادن موضوع هم جلوگیری شود؟

آیا توصیه به کش نیافتن موضوع دزدی 3000 میلیاردی این شایبه را ایجاد نمی کند که خودِ رهبر هم بعله؟!!!
1 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
ایشون در سال 88 بانادیده گرفتن حقوق حقه مردم وهمراهی با ظالم با فتوای نماز جمعه همان سال تیرخلاصی بخود زدند.اکثر مردم اصلن توجهی به عرایض ایشون نمیکنند .حالا میخواهند مغلطه کنند یا هر حرکتی مصلحتانه.

پیام شما؟…