ایران آزاد
ایران آزاد
بالاخره بحث فیش حقوقی مدیران آتشی بود که قبل از هر چیز دامن خودِ جناح راست را گرفت. البته باید روی این مسئله کار شود و رسانه ها باید بیشتر به این مسئله دامن بزنند تا دو جناح دست همدیگر را رو کنند! تا این لحظه بحث فیش حقوقی فرماندهان سپاه بد جوری کَک به تنبان آنها انداخته است. تا جایی که سایت مشرق فیش حقوقی آقای متوسلانی را که مربوط به سال 61 است، منتشر کرده است و گفته است که وی فقط 7200 تومان حقوق می گرفته است!
در این رابطه دو نکته قابل ذکر است:
  • نکته اول آنکه متوسلانی کسی بود که به همراه عده ای دیگر توسط حضرتِ آغا! (خامنه ای) برای جنگ با اسرائیل به لبنان اعزام شده بود و این کار به دور از اطلاع دولت و رهبری و فرماندهی کل قوا صورت گرفته بود و پس از آنکه خمینی از این کارِ خامنه ای مطلع شده بود شدیدا وی را مورد عتاب قرار داده بود و معترض وی شده بود و دستور داده بود که همه نیروها سریعا به ایران برگردند. این  تنها گوشه ای از بصیرت و دوراندیشی حضرت آغا بود که درست در زمانی که ایران با عراق به طور مستقیم و با جهان عرب و آمریکا بطور غیر مستقیم در گیر جنگ بود، ایشان قصد داشت با اینکار خود یک جبهه جنگ مستقیم دیگر (جنگ با اسرائیل) را بگشاید که معلوم نبود اگر خمینی ممانعت نمی کرد سرنوشت این کشور به کجا رسیده بود!!!
  • نکته دوم در رابطه با فیش حقوقی شهید متوسلانی است که همه می دانند در آن تاریخ، کلیه پاسداران فاقد درجه بودند و حقوق یکسانی دریافت می کردند که برابر بود با 2500 تومان! حال معلوم نیست که شهید متوسلانی چگونه در حدود سه برابر بقیه حقوق می گرفته است! لازم به ذکر است که در آن تاریخ بسیاری از مدیران بلند رتبه دولتی نیز کمتر از این مبلغ حقوق می گرفتند.

در باتلاقی فروافتاده اند که هر چه دست و پا می زنند بیشتر فرو می روند! آسمان و ریسمان را به هم می بافند که بگویند فیش حقوقی فرماندهان سپاه آنچنان هم زیاد نیست و با هر عملی خود را ضایع تر می کنند!