ایران آزاد
ایران آزاد
یادآوری می شود که وی همان محمدرضا رحیمی است که معرف حضور همگان می باشد!
(به عنوان یکی از پاکی های وی باید به انتخابات دوم خرداد 76 اشاره کرد که وی استاندار کردستان بود و در حوزه انتخابی اش درصد شرکت کنندگان در انتخابات بیش از 100% بود!)
در این ایام حسینی باید یادی از مظلومیت چنین افرادی نیز بشود!