ایران آزاد
ایران آزاد
اتفاقا موسوی و کروبی و هاشمی و اکثریت ملت ایران هم همین را می گفتند اما به بی بصیرتی متهم شدند! حالا نمی دانم که وی چگونه می گوید و در عین حال بصیرت هم دارد؟!!!
حتما یادشان هست که حضرت آقا فرمودند که نظراتش به نظرات احمدی نژاد نزدیک تر است!!!