ایران آزاد
ایران آزاد
جناب آقای آصفری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در مورد رای کشورهای سوایزلند و کومور که کمک های اقتصادی فراوانی از ایران می گیرند و به این قطعنامه رای منفی نداده اند گفت: اعتقاد دارم جمهوری اسلامی  سکوت نداشته باشد و نسبت به این اقدام دو کشور واکنش نشان دهند.
 بنده خدا فکر کرده همه مثل خودشون رشوه بگیر هستند! چقدر فرهنگ رشوه دهی و رشوه گیری در این آقایان نهادینه شده که اصلا یه ذره هم فکر نکرده و اینگونه ماهیت خود و دوستانش را افشا کرده است!!!