ایران آزاد
ایران آزاد
به گفته حجت‌الاسلام رئیسی: «... امروز تنها مقام معظم رهبری را می‌توان مفسر و مبین خط امام (ره) دانست...» چگونه است که در زمان حیات خمینی، آنگاه که خامنه ای و موسوی در مقابل هم قرار گرفتند،  خمینی از موسوی حمایت کرد، اما امروز خامنه ای مفسر و مبین خط امام (ره) شده است! و موسوی نیروی ریزشی!
چگونه است که مخالفت های خامنه ای با موسوی و خمینی ریزش محسوب نمی شد اما امروز مبارزه موسوی با فساد استبداد و دروغ، ریزش محسوب می شود؟!